Cíl centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie

Hlavním cílem Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) je koncentrace významných výzkumných a vývojových kapacit pro řešení komplexní problematiky výzkumu, vývoje a využití obnovitelných zdrojů energie, včetně problematiky z oblastí elektrochemie, elektromechaniky, elektrotechnologie, elektroenergetiky, elektrických pohonů a průmyslové elektroniky.

Svým zaměřením pokrývá Centrum celé spektrum disciplín v oblasti elektrotechniky ve vazbě na aktuální téma obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivního využívání ve výrobě, dopravě a energetice.

Více informací Nabídka služeb CVVOZE

CVVOZE součástí Cestovní mapy velkých infrastruktur

Výkonové laboratoře CVVOZE – CVVOZEPowerLab – se staly součástí Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.

Návštěva ministra průmyslu a obchodu na CVVOZE

Centrum výzkum a využití obnovitelných zdrojů energie navštívil 3.2. 2015 ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pan ministr si za doprovodu rektora VUT a děkanky FEKT se zájmem prohlédl výkonové laboratoře (CVVOZEPowerLab) ve Vědeckotechnickém parku profesora Lista.
Zobrazit archiv