Úvodem

Hlavním cílem Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) je koncentrace významných výzkumných a vývojových kapacit pro řešení komplexní problematiky výzkumu, vývoje a využití obnovitelných zdrojů energie, včetně problematiky z oblastí elektrochemie, elektromechaniky, elektrotechnologie, elektroenergetiky, elektrických pohonů, mobilních robotů a průmyslové elektroniky. Svým zaměřením pokrývá Centrum celé spektrum disciplín v oblasti elektrotechniky ve vazbě na aktuální téma obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivního využívání ve výrobě, dopravě a energetice.

>>> Více informací o centru

Poslední novinky z CVVOZE

CVVOZE na veletrhu Ampér 2016
Vloženo 18.3.2016
Vybrané výsledky zaměstnanců CVVOZE byly prezentovány na veletrhu Ampér 2016. CVVOZE se stalo nedílnou součástí expozice Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na tomto významném setkání klíčových hráčů z oblasti elektrotechnického průmyslu.
CVVOZE součástí Cestovní mapy velkých infrastruktur
Vloženo 20.10.2015
Výkonové laboratoře CVVOZE – CVVOZEPowerLab – se staly součástí Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.
Cestovní mapa ke stažení.

Elektromechanická přeměna energie

Výzkumný program Elektromechanická přeměna energie se koncentruje na zvyšování účinnosti stávajících elektrických strojů pro ekologickou dopravu a vývoj strojů nové koncepce, včetně vývoje a optimalizace nových řídicích systémů s využitím moderních typů signálových procesorů.

>>> Více informací o programu

Chemické a fotovoltaické zdroje energie

Výzkumný program Chemické a fotovoltaické zdroje energie se zaměřuje na výzkum elektrochemických zdrojů a fotovoltaických článků a vývoj jejich účinných a spolehlivých aplikací, nejčastěji v průmyslové výrobě, elektronice a dopravě.

>>> Více informací o programu

Výroba, přenos, distribuce a užití elektrické energie

Výzkumný program Výroba, přenos, distribuce a užití elektrické energie cílí svoji činnost k výzkumu a vývoji nových zařízení pro rozvod elektrické energie se zlepšenými energeticko-ekologickými parametry vedoucím k zvýšení spolehlivosti dodávky a kvality elektrické energie, včetně bezpečnosti elektrických sítí.

>>> Více informací o programu


Výkonové laboratoře CVVOZE (CVVOZEPowerLab)

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) poskytuje unikátní experimentální vybavení velké výzkumné infrastruktury vědecké komunitě a průmyslovému sektoru v oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky.
>>> Více informací o výzkumné infrastruktuře


Vědeckotechnický park Profesora Lista