Zlatý Ampér pro CVVOZE

Cenu Zlatý ampér a ocenění za jeden z nejpřínosnějších exponátů veletrhu AMPER 2019 si odnesli zaměstnanci CVVOZE z Laboratoře světelné techniky. Ocenění získali za Jasový analyzátor LDA – LumiDISP, měřicí přístroj postavený na bázi digitálního fotoaparátu se speciálním vyhodnocovacím softwarem, který je schopný měřit jas a jeho distribuci v jakémkoliv prostoru. To slouží zejména k hodnocení vizuální zátěže a kvality osvětlení. 

Oproti běžným bodovým přístrojům je tento systém schopen změřit jas ve 21 mil. bodech, a to vše během několika sekund. Přístroj je navíc svými parametry srovnatelný s drahými profesionálními přístroji určených k analýze jasu, díky čemuž zatím nemá ve světě obdoby.