Elektromechanická přeměna energie

Cílem výzkumného programu je řešení problémů optimalizace stávajících a vývoj a optimalizace nových pohonných systémů, a to v oblasti elektrických strojů, elektrických přístrojů, výkonové a řídicí elektroniky, systémů řízení a autonomních zdrojů elektrické energie.

V současné době se přibližně 65% celkové vyrobené energie přeměňuje na energii mechanickou a kolem 85% veškeré elektrické energie je vyrobeno na elektromechanickém principu. Je tedy zřejmé, že zvyšování účinnosti elektromechanické přeměny energie, ať již na straně zdrojů nebo spotřeby elektrické energie, významně přispívá k poklesu energetické náročnosti ekonomiky.

Výzkumný tým se zaměřuje nejen na dosažení vysoké účinnosti elektrických strojů, coby základního prvku elektromechanické přeměny energie, ale také na snižování energetické náročnosti elektrických pohonů jako celku, zahrnujících v moderním pojetí elektrický stroj, statický měnič a sofistikované metody řízení. Dalším důležitým hlediskem, zohledněným ve výzkumných aktivitách, je spolehlivost a diagnostika elektrických pohonů a měničů.

V posledních letech bylo celosvětově věnováno významné úsilí výzkumu elektrických strojů osazených permanentními magnety na bázi NdFeB, které dosahují velmi dobrých provozních parametrů. Současně však těžba surovin pro výrobu těchto magnetů představuje značnou ekologickou zátěž a také ekonomické a strategické rizika. Z těchto důvodů je výzkum v oblasti elektrických strojů zaměřen zejména na využití jiných, k životnímu prostředí šetrnějších, materiálů permanentních magnetů.

Masivnějšímu využití elektrické energie v dopravě brání v současnosti zejména problematika elektrochemických zdrojů a nabíjecí infrastruktury pro elektromobily, jejíž řešení je klíčovým úkolem jedné z výzkumných aktivit, specifikovaných níže.

Základní zaměření:


Vedoucí výzkumného programu:

doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D.

email: viteko@vut.cz