Pracovníci CVVOZE přispívají k řešení evropského projektu LIFE GRID

CVVOZE je významným partnerem evropského projektu LIFE GRID pod názvem „Greenhouse Gas Reduction Process via an Innovative High Voltage Circuit Breaker Development“, jehož hlavním řešitelem je společnost General Electric se sídlem ve francouzském Lyonu. Hlavním cílem projektu je zmapovat vlastnosti „green gas“ plynu s označením g3. Příspěvkem vědců z CVVOZE bude výpočet složení a radiačních vlastností tohoto plynu, který se má stát budoucí alternativou pro ekologicky závadný SF6, který je v současné době používán jako izolační prostředek a zhášecí médium v přenosových a rozvodných zařízeních středního a vysokého napětí. Bohužel, hexafluorid síry SF6 je plyn se silným skleníkovým efektem. Po jeho kompletní náhradě šetrnějším plynem g3 se očekává snížení účinku skleníkového efektu až o 99 % v porovnání s SF6.

Přestože jsou výsledky naší práce v oblasti hledání alternativ plynu SF6 hodnocením profesora Šebka označeny jako bezcenné, naši francouzští partneři náš přínos oceňují a ukazuje se, že projekt míří k úspěšnému dokončení.

Zahájení projektu LIFE GRID.