Kontakt


Adresa

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
Technická 3058/12, 616 00 Brno
cvvoze@feec.vutbr.cz


Ředitel

Prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.
aubrecht@feec.vutbr.cz, tel. +420 541 146 715

Manažer projektu

Ing. Soňa Řezníčková
reznickovas@feec.vutbr.cz, tel. +420 541 146 738

Technický manažer

Ing. Marcel Janda, Ph.D.
janda@feec.vutbr.cz, tel. +420 541 146 737

Administrátorka projektu

Martina Dufková
dufkova@feec.vutbr.cz, tel. +420 541 146 739