Co je CVVOZEPowerLab?

CVVOZE Power Laboratories (CVVOZEPowerLab) je ve smyslu zákona 130/2002 Sb. velkou infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace (VI). V  rámci účelové podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (projekt LM2015092) nabízí VUT v Brně otevřený přístup k technologiím laboratoří pro účely výzkumu, vývoje a  inovací.

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) poskytuje unikátní experimentální vybavení velké výzkumné infrastruktury vědecké komunitě a průmyslovému sektoru v oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky.

Výzkumná infrastruktura CVVOZEPowerLab sestává ze dvou jedinečných laboratoří umístěných ve Vědecko-technickém parku profesora Lista.

První z laboratoří je Laboratoř vysokých proudů. Technologie laboratoře umožňuje generovat střídavé proudy až do velikosti 150 kA při napětí 250 V a stejnosměrné proudy až do velikosti 50 kA při napětí 1000 V.

Druhou laboratoří je stíněná Laboratoř vysokých napětí. Technologie laboratoře umožňuje generovat střídavé napětí o velikosti 300 kV s maximálním proudem 1 A a stejnosměrné napěťové impulsy obou polarit o velikosti až 1000 kV s energií až 100 kJ. Útlum stínění laboratoře je 90 dB v kmitočtovém pásmu 30 MHz až 1 GHz pro elektrické pole a více než 60 dB v kmitočtovém pásmu 10 kHz až 30 MHz pro magnetické pole.

Mezi hlavní výzkumné oblasti patří:

  • Výzkum technologie spínání stejnosměrných elektrických obvodů.
  • Výzkum fyzikálních vlastností elektrického oblouku při spínacích procesech.
  • Výzkum a diagnostika poruch ve struktuře izolačních materiálů.
  • Výzkum rušení, metodiky měření a testování EMC.

Laboratoř vysokých proudů zahrnuje technologii soustředěnou v Laboratoři spínacích přístrojů a v Laboratoři diagnostiky spínacího oblouku. Laboratoř vysokých napětí zahrnuje komplex tří laboratoří s různými typy vn zdrojů.

1.1. 2017 byl zahájen projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001638 na doplnění stávajícího výzkumného zaměření výzkumné infrastruktury CVVOZEPowerLab o nové výzkumné aktivity.

Ke stažení:

CVVOZEPowerLab leaflet

Otevřený přístup k Výzkumné infrastruktuře – podmínky a formulář


Kontakt:

prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.
vedoucí CVVOZEPowerLab
toman@vut.cz