Laboratoř spínacích přístrojů

Zaměření

 • standardní zkratové zkoušky elektrických přístrojů a zařízení na nízké napětí při proudech do 150 kA,
 • zkoušky odolnosti na krátkodobý proud do 40 kA / 3 s.
Parametry střídavých zkoušek
AC 50/60 Hz – 200 ms:
 • 150 kA / 250 V
 • 100 kA / 500 V
 • 60 kA / 750 V
 • 40 kA / 1000 V
 • 6 kA / 6 kV
AC 50/60 Hz – 3 s:
 • 40 kA / 100 V
Parametry stejnosměrných zkoušek
 • 50 kA / 1000 V – 200 ms (τ ≤ 30 ms)
 • 4 kA / 4 kV – 200 ms
Trvale (nízké napětí)
 • 5 kA AC
 • 2,5 kA DC
Výzkum a vývoj v oblasti elektrických přístrojů
 • optimalizace proudové dráhy,
 • vliv kontaktních materiálů na funkci přístroje,
 • měření tlakového pole ve zhášecí komoře spínacích přístrojů,
 • výpočet elektromagnetického a teplotního pole,
 • fyzika spínacího oblouku – složení, termodynamické a teplotní vlastnosti plazmatu spínacího oblouku, radiační transport energie.

Vedoucí laboratoře

Ing. Jiří Valenta
Technická 3082/12, 616 00, Brno
E-mail: valentaj@vut.cz
Telefon: 541 146 863

Virtuální prohlídka laboratoře:

Virtual exhibition