Laboratoř světelné techniky

Zaměření

  • Úsporné zdroje světla (LED, moderní výbojové zdroje, indukční zdroje světla, využití dutých světlovodů, optických vláken)
  • Konvenční a speciální analýzy světelně-technických parametrů zdrojů a svítidel
  • Přesná radiometrie a spektrofotometrie
  • Vývoj jasového analyzátoru
  • Kalibrace digitálních fotoaparátů pro účely jasové analýzy (vybrané typy přístrojů)
  • Vývoj a výroba speciálních diferenčních filtrů pro objektivy digitálních fotoaparátů pro korekci fotometrických veličin
  • Alternativní měřicí metody ve fotometrii s důrazem na využití digitální fotografie
  • Pokračování ve vývoji vlastních software aplikací pro měření a vyhodnocování dat
Vybrané přístrojové vybavení

Radiometrický systém
Programovatelný zdroj světla
Optický stůl


Vedoucí laboratoře

Ing. Jan Škoda, Ph.D.
Technická 3082/12, 616 00, Brno
E-mail: skoda@vut.cz
Telefon: 541 146 238