Laboratoř elektrických ochran

Zaměření

  • Metody lokalizace a eliminace zemních spojení v kompenzovaných sítích.
  • Metoda přizemnění postižené fáze a vyhodnocení jejího vlivu na bezpečnost sítí vn a nn.
  • Výzkum metody pro lokalizaci zemního spojení vycházející z podrobné analýzy výsledků měření provedených v reálné distribuční síti v roce 2010.
  • Možnosti využití stávajících zařízení pro měření a řízení sítě při vyhledání zemního spojení na základě implementace inovovaných algoritmů ochran v souladu s filozofií SmartGrids.
  • Zdokonalení algoritmů pro chránění distribučních sítí s využitím komunikace podle IEC 61850.
  • Metody pro testování digitálních ochran s komunikací podle IEC 61850.


Vedoucí laboratoře

Doc. Ing. Jaroslava Orságová, PhD.
Technická 3082/12, 616 00, Brno
E-mail: orsagova@vut.cz
Telefon: 541 146 224