Laboratoř kvality elektrické energie a EMC

Zaměření

Odolnost zařízení na nízkofrekvenční rušení po vedení
  • Testování dle standardů, vývoj testovacích procedur/testovací techniky, výzkum odolnosti zařízení.
  • Harmonické, meziharmonické, impulsní/oscilační/ periodické pulsní NF rušení, nesymetrie, napěťové události -poklesy/výpadky/zvýšení napětí, změny frekvence, kolísání a rychlé změny napětí.
  • Skupiny rychlých pulsů (EFT), vysokoenergetický rázový impuls (SURGE), tlumené oscilační vlny (Ring), magnetické pole síťového kmitočtu/pulsní, elektrostatický výboj (ESD), poklesy napětí (DIP).

Vybrané přístrojové vybavení:
Programovatelný lineární zdroj Pacific Power AMX108
Programovatelný výkonový třífázový zdroj California Instruments CI 15003iX
Tester EMC Partner TRA2000IN6

Emise zařízení v nízkofrekvenční oblasti po vedení
  • Měření dle standardů, vývoj a testování měřících přístrojů, výzkum emise zařízení.
  • NF – Harmonické, meziharmonické, impulsní/oscilační/ periodické pulsní NF rušení, kolísání a rychlé změny napětí
  • VF – vysokofrekvenční rušení šířené po vedení

Vybrané přístrojové vybavení:
Wattmetr a analyzátor ZES ZIMMER LMG500
Wattmetr a analyzátor ZES ZIMMER LMG95
Přijímač vysokofrekvenčního rušení PMM 9010

Analýza sítí, Kvalita elektrické energie
  • Simulace elektrických sítí na statických a dynamických modelech s využitím Matlab Simulink, PSCAD
  • Měření v sítích speciální i dle standardů, výzkum/vývoj/testování měřících algoritmů/přístrojů, agregace/zpracování dat

Vybrané přístrojové vybavení:
Analyzátor sítě a měřič kvality elektrické energie BK-ELCOM ENA 500.22
Univerzální záznamník YOKOGAWA DL850
Měřicí a řídicí platforma National Instruments PXI
Převodníky proudu a napětí


Vedoucí laboratoře

prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D.
Technická 3082/12, 616 00, Brno
E-mail: drapela@vut.cz
Telefon: 541 146 211