Solární laboratoř

Zaměření

Výzkumná a vývojová činnost laboratoře je zaměřena především na oblast využití sluneční energie pro energetické účely. V rámci spolupráce s výrobci a dodavateli solární techniky jsou prováděny nedestruktivní metody detekce chyb na FV článcích (IR měření) a dále jsou realizována provozní měření na fotovoltaických výrobnách.

Technicko-experimentální činnost
  • diagnostika provozních vlastností fotovoltaických panelů
  • testování fotovoltaických generátorů v reálných provozních podmínkách
  • ověřování využitelnosti různých typů zrcadlových koncentrátorů
  • studium vlivu spektrálního složení slunečního záření v závislosti na meteorologických podmínkách
  • vývoj a výzkum hybridních fotovoltaických systémů s akumulací elektrické energie

Vedoucí laboratoře

Doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D.
Technická 3082/12, 616 00, Brno
E-mail: mastny@vut.cz
Telefon: 541 146 213