Laboratoř VVN

Zaměření

 • zkoušky zařízení výdržným střídavým napětím do 300 kV, max. proud 1 A,
 • zkoušky zařízení výdržným stejnosměrným napětím do 140 kV, max. proud 11 mA,
 • zkoušky atmosférickým impulzním napětím 1,2/50 μs plné i useknuté vlny s vrcholovou hodnotou do 935 kV,
 • zkoušky spínacím impulzním napětím 250/2500 μs plné i useknuté vlny s vrcholovou hodnotou do 750 kV,
 • testování svodičů přepětí atmosférickým proudovým impulzem 8/20 μs do vrcholové hodnoty 25 kA,
 • diagnostiku zařízení měřením částečných výbojů s přiloženým napětím do 300 kV při úrovni rušení ≤ 3 pC,
 • výzkum a vývoj v oblasti izolačních systémů silových kabelů, venkovních vedení, transformátorů, spínacích přístrojů a rozváděčů.
Přístrojové vybavení laboratoře

OT 248 T Digital Operating Terminal

 • záznam výstupního napětí a proudu zkušebního transformátoru,
 • programování automatického průběhu zkoušky výdržným napětím a vizualizace parametrů testů s možností jejich záznamu.

HiAS 743-2 Digital Impulse Analyzing System

 • dva měřící kanály se vzorkovací frekvencí 120MS/s a rozlišením 12 bit pro měření impulzních napětí a proudů,
 • automatické vyhodnocení parametrů zkušebních impulzních vln s celkovou nejistotou měření 1,5% pro všechna měřená napětí a proudy a 2,5% pro všechny měřené časy,
 • rozhraní pro přenos a sílení dat.

DDX8003 Digital PD Detector

 • měření úrovně částečných výbojů s minimálním rozlišením fáze 0,35° a času 12,5 ns,
 • pulzní diskriminace rušivých signálů,
 • lokalizace vzniku částečných výbojů v silových kabelech.

Vedoucí laboratoře

Doc. Ing. Jaroslava Orságová, PhD.
Technická 3082/12, 616 00, Brno
E-mail: orsagova@vut.cz
Telefon: 541 146 224