CVVOZE součástí Cestovní mapy velkých infrastruktur

Výkonové laboratoře CVVOZE – CVVOZEPowerLab – se staly součástí Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.

Návštěva ministra průmyslu a obchodu na CVVOZE

Centrum výzkum a využití obnovitelných zdrojů energie navštívil 3.2. 2015 ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pan ministr si za doprovodu rektora VUT a děkanky FEKT se zájmem prohlédl výkonové laboratoře (CVVOZEPowerLab) ve Vědeckotechnickém parku profesora Lista.