O centru

CVVOZE Power LabsCentrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) je výzkumným pracovištěm Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Globálními cíli Centra jsou:

 • zavést špičkový základní a aplikovaný výzkum v perspektivní oblasti obnovitelných zdrojů energie včetně aplikací,
 • připravit vysoce kvalifikované pracovníky, absolventy doktorského studia, pro průmysl,
 • prohloubit spolupráci vysoké školy a aplikační sféry.

Projekt CZ.1.05/2.1.00/01.0014 na vybudování infrastruktury CVVOZE byl zahájen 1.5.2010.

Plný provoz Centra byl spuštěn 1.1.2014.

V roce 2015 došlo v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/19.0398 k rozšíření infrastruktury CVVOZE o několik dalších špičkových přístrojů .

Na realizaci Centra se podílí čtyři odborné ústavy fakulty: Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, Ústav automatizace a měřicí techniky, Ústav elektrotechnologie a Ústav elektroenergetiky.

Hlavní výzkumné oblasti:

 • Optimalizace elektromechanické přeměny energie.
 • Chemické a fotovoltaické zdroje energie.
 • Výroba, přenos, distribuce a užití elektrické energie.
 • Automatizační a senzorické technologie.
 • Výzkum vypínacího pochodu ve spínacích přístrojích.

Scientific Program Board

 • Dr. Milan Findura, CZ
 • Prof. Jaromír Kadlec, CZ
 • Dr. Vladimír Klíma,CZ
 • Jan Krejčí, CZ
 • Josef Kůst, CZ
 • Dr. Miroslav Mejzlík, CZ
 • Dr. Jiří Ptáček, CZ
 • Prof. Matti Lehtonen, FI
 • Dr. Christian Ruempler, USA
 • Prof. Henrik Nordborg, CH
 • Dr. Miles A Redfern, UK

Hlavní motto: „Energie pro život“.