Projekt CVVOZE+

Název projektu: Rozvoj výzkumných kapacit centra CVVOZE
Operační program: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra
Oblast podpory: 2.1 – Regionální VaV centra
Číslo výzvy: 3.2
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/19.0398
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Zahájení realizace: 1. 7. 2015
Ukončení realizace: 31. 12. 2015
Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 650 000 Kč
Hlavním cílem projektu bylo zlepšit podmínky pro výzkum a vývoj prostřednictvím pořízení dodatečného technického vybavení a rozšíření výzkumných aktivit centra CVVOZE.

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) disponuje technicky způsobilou infrastrukturní základnou. Během řešení kolaborativních projektů a zakázek smluvního výzkumu pro aplikovanou sféru byly v Centru identifikovány možnosti rozšíření výzkumných aktivit o nové, resp. dokonalejší metody, které vyžadují nové technické vybavení. Je reálný předpoklad, že tyto nové metody významně přispějí k dalšímu posílení spolupráce s aplikační sférou a zvýšení rychlosti transferu technologií a know-how do praxe.

Projekt významně přispěl k posílení a rozvoji stávajících hlavních výzkumných programů Centra:

  • Optimalizace a řízení elektromechanické přeměny energie,
  • Chemické a fotovoltaické zdroje energie,
  • Výroba, přenos, distribuce a užití elektrické energie.

Tisková zpráva o zahájení projektu

Tisková zpráva o ukončení projektu