Laboratoř nekonvenčních zdrojů

Zaměření

Činnost laboratoře je zaměřena na výzkum, vývoj a využití nekonvenčních zdrojů pro výrobu elektrické a tepelné energie v podmínkách současného rozvoje v oblasti energetických zdrojů. V rámci jednotlivých řešených projektů je kladen důraz především na zvyšování účinnosti technologických zařízení a optimalizaci technologických procesů výroby energie.

Technicko-experimentální činnost
 • nedestruktivní diagnostika Peltierových článků
 • vývoj konstrukce termoelektrického generátoru
 • spolupráce energetických zdrojů v kombinovaných systémech (FVE, VTE)
 • využití termoelektrických měničů při měření teplotních závislostí zařízení
 • optimalizace provozu OZE
 • výzkum možností akumulace velkých objemů elektrické energie (vodík)
 • studium vlastností redukčně-oxidačních cyklů k akumulaci elektrické energie v elektrolytu (VRB – průtokové baterie)
 • vývoj komplexního diagnosticko-monitorovacího systému OZE (FVE a VTE – Savonius, Darvius)
 • výzkum možnosti aplikace moderních řídicích systémů při řízení OZE
 • výzkum možností zapojení a řízení OZE v rámci systémové techniky budov a rodinných domů
 • výzkum možností akumulace tepelné energie (aplikace PCM látek)
Modelování a teoretické experimenty
 • simulace chování FV panelů při různých provozních podmínkách
 • matematický model regenerativního výměníku tepla
 • hybridní solární systém ve spolupráci s TČ
 • termodynamický oběh tepelného motoru
 • model systému elektrolyzér-palivový článek
 • matematicko-ekonomické modely OZE a jejich chování v návaznosti na změně vstupních podmínek
 • predikce výroby elektřiny z OZE v závislosti na meteorologických podmínkách
 • akumulační zásobník s dělenou stratifikací tepla

Vedoucí laboratoře

Doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D.
Technická 3082/12, 616 00, Brno
E-mail: mastny@vut.cz
Telefon: 541 146 213