Laboratoř měření

Zaměření

Akreditovaná laboratoř pro kalibraci snímačů vibrací.

Zkušební laboratoř pro provádění dynamických a teplotních zkoušek snímačů.

Akreditovaná kalibrační laboratoř

  • Primární a sekundární kalibrace snímačů vibrací (akcelerometry).
  • Kalibrace snímačů úhlové rychlosti (gyroskopy).
  • Modely chování inerciálních MEMS snímačů – akcelerometry, snímače úhlové rychlosti.
  • Kalibrace snímačů teploty.
  • Kalibrace snímačů akustické emise.

Zkušební laboratoř pro provádění dynamických a teplotních zkoušek (vibrace, teplota, vlhkost)

Sběr, zpracování a analýza dat, návrh a vývoj snímačů a měřicích metod, návrh a realizace měřicích systémů, vývoj uživatelského SW měřicích systémů, virtuální instrumentace v prostředí LabVIEW, HIL (Hardware-in-the-Loop) testování.

Vibrodiagnostika, bezkontaktní měření vibrací, měření hluku, termodiagnostika, vibrační a hlukové analýzy.

Vytváření 3D map, 3D skenování, lokalizace v prostoru, inerciální navigace.

Přístrojové vybavení

2D rozmítání GVS012
Impedanční analyzátor Agilent 4294A
Intenzitní sonda GRAS 50Al
Interferometr Polytec CLV-2534
Referenční akcelerometr Endevco 2270
Referenční mikrofon GRAS 40AU
Výkonový zesilovač Brüel & Kjær typ 2732


Vedoucí laboratoře

doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Technická 3082/12, 616 00, Brno
E-mail: benesp@vut.cz
Telefon: 541 146 412