Laboratoř speciálních elektrických strojů

Zaměření

  • Dynamický model přímého připojení synchronního generátoru s permanentními magnety na síť.
  • Elektrické stroje s axiálním magnetickým tokem pro hybridní vozidla.
  • Analýza sycení magnetického obvodu v závislosti na zatížení asynchronního stroje.
  • Užití umělé inteligence v optimalizaci elektrických strojů.
  • Modely elektrických strojů s využitím magnetických náhradních obvodů.
  • Elektrické stroje s permanentními magnety na malé napětí.


Vedoucí laboratoře

doc. Ing. Ondřej Vítek, CSc.
Technická 3082/12, 616 00, Brno
E-mail: viteko@vut.cz
Telefon: 541 146 717