Elektrické stroje s minimem ekologicky problematických materiálů

Optimalizace elektrických strojů

Elektrické strojeHlavní zaměření spočívá ve vývoji nových koncepcí a metod optimalizace elektrických strojů se značným potenciálem dosažení vysoké účinnosti v souladu s nejvyšší účinnostní třídou IE4 podle evropské normy IEC 60034-30. Velká pozornost je věnována výzkumu speciálních elektrických strojů s minimálním obsahem harmonických složek v indukovaném napětí a strojů vysokootáčkových. Provádí se analýza stávajících perspektivních typů vinutí s ohledem na potlačení jejich negativních vlastností a výzkum nových typů vinutí, včetně kvaziharmonických s teoreticky nulovým obsahem vyšších prostorových harmonických složek.

Elektrické stroje s permanentními magnety

V oblasti strojů s permanentními magnety je orientace zaměřena zejména na moderní materiály magnetů nezaložených na bázi NdFeB, za účelem snížení ekologické zátěže a aktuálně i ekonomických a strategických rizik. Jsou prováděny simulace elektrických strojů metodou konečných prvků, včetně tranzientních a zahrnutí vlivu napájecího zdroje (běžná třífázová síť, měnič), analýza dosažených parametrů, ztrát a jejich příčin. Jsou navrhovány laboratorní vzorky vybraných elektrických strojů, včetně experimentálního ověřování teoretických výsledků.