Projekt CVVOZE

Název projektu: Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
Operační program: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo a název oblasti podpory: 5.2.1 Regionální VaV centra
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/01.0014
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Zahájení realizace projektu: 1.5.2010
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2013
Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.
Celková výše finanční podpory: 260 166 439,00 Kč, z toho příspěvek EU 221 141 473,15 Kč a příspěvek státního rozpočtu ČR 39 024 965,85 Kč.

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) a soustředit tak významné výzkumné a vývojové kapacity pro řešení komplexní problematiky výzkumu, vývoje a využití obnovitelných zdrojů energie, včetně problematiky z oblastí elektrochemie, elektromechaniky, elektrotechnologie, elektroenergetiky, elektrických pohonů, mobilních robotů a průmyslové elektroniky. Všechny tyto oblasti jsou rovněž významnou součástí ekologických dopravních systémů, robotů s ekologickým pohonem a kogeneračních jednotek pro výrobu elektrické energie. Globálními cíli Centra jsou:

  • zavést špičkový základní a aplikovaný výzkum v perspektivní oblasti obnovitelných zdrojů energie včetně aplikací,
  • připravit vysoce kvalifikované pracovníky, absolventy doktorského studia, pro průmysl,
  • prohloubit spolupráci vysoké školy a aplikační sféry.

Předmětem projektu bylo technologické vybavení vybraných laboratoří čtyř sdružených ústavů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně špičkovými přístroji a zařízením.

Tisková zpráva o ukončení projektu