Fotovoltaická laboratoř

Zaměření

Akreditovaná Zkušební laboratoř CVVOZE – oddělení PVLab Brno nabízí měření elektrických vlastností a detekci vad fotovoltaických panelů následujícími metodami:

 • Měření účinnosti a výkonových charakteristik FV panelů a článků. Akreditovaná zkouška fotovoltaické voltampérové charakteristiky (ČSN EN 60904-1, ed.2)
 • Měření účinnosti a výkonových charakteristik FV panelů za reálných klimatických podmínek
 • Lokalizace vad FV panelů a článků metodou elektroluminisence
 • Diagnostika vad FV panelů termokamerou EasIR-9 a solárním analyzátorem Prova 210 přímo na elektrárně
 • Analýza příčin poškození a zničení FV panelů

V naší laboratoři si můžete prověřit, zda má Váš fotovoltaický panel deklarované parametry, případně zjistit co by mohlo být příčinou jeho nedostatečného výkonu.

Testování fotovoltaických panelů probíhá při standartních podmínkách definovaných normou (výkonová hustota slunečního záření 1000W∙mˉ², spektrum záření AM 1.5, teplota 25˚C).

Laboratoř disponuje slunečním simulátorem švýcarské firmy PASAN. Jedná se o tester PASAN Sun Sim 3C nejvyšší třídy A+/A+/A+ dle normy IEC 60904-9 (nehomogenita záření <1%, dlouhodobá nestabilita záření <1%, spektrum záření ≤ 12,5%). Tento tester pomocí krátkého světelného impulzu definované délky, intenzity a spektra proměří celou voltampérovou charakteristiku fotovoltaického panelu.

Majitelé a investoři si nyní mohou ověřit a zkontrolovat funkčnost svých fotovoltaických panelů v laboratoři, jejíž výsledky mohou být podkladem pro reklamační řízení jak s výrobci, tak dodavateli dané technologie. Výsledky těchto zkoušek mají mezinárodní platnost dle mezinárodních norem.

Měření metodou elektroluminisence

Pomocí měření metodou elektroluminisence lze identifikovat defekty FV panelů, které pouhým pohledem nebo jinými měřícími metodami nezjistíme. Měření vychází z reciproční funkce solárního článku, kdy při připojení k elektrickému zdroji dochází ke světelné emisi. Defekty nevyzařují žádné nebo slabé záření a jsou na snímcích jasně zřetelné.

Měření se provádí v temné komoře. Panel je snímán vědeckou kamerou G2-3200. Tato kamera se vyznačuje parametry:

 • Vysoká citlivost se špičkovou kvantovou účinností přes 80 %
 • Nejnižší možný čtecí šum limitovaný pouze vlastním CCD čipem
 • Vysoký dynamický rozsah s 16 bitovou digitalizací a lineární odezva
 • Efektivní a precizně regulované chlazení

Kamera podporuje vysoce citlivé, nizko-šumové Full-Frame CCD detektory Kodak. Pokročilá analogová elektronika zaručuje velice nízký čtecí šum. Efektivní dvoustupňové chlazení s Peltierovými články udržuje čip hluboce zmrazený, aby byl minimalizován tepelný šum.

Přístrojové vybavení

Termovizní měření
Solární analyzátor


Vedoucí laboratoře

doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
Technická 3082/1, 616 00, Brno
E-mail: vanekji@vut.cz
Telefon: 541 146 122


Laboratoř-sluneční simulátor

Měření na slunečním simulátoru Pasan Sun Sim 3c

Naměřené hodnoty-Pasan SunSim3c


Laboratoř-elektroluminisence

Laboratoř pro měření metodou elektroluminisence

Pomocí měření metodou elektroluminisence lze identifikovat defekty FV panelů, které pouhým pohledem nebo jinými měřícími metodami nezjistíme. Měření vychází z reciproční funkce solárního článku, kdy při připojení k elektrickému zdroji dochází ke světelné emisi. Defekty nevyzařují žádné nebo slabé záření a jsou na snímcích jasně zřetelné.

Měření se provádí v temné komoře. Panel je snímán vědeckou kamerou G2-3200. Tato kamera se vyznačuje parametry:

 • Vysoká citlivost se špičkovou kvantovou účinností přes 80%
 • Nejnižší možný čtecí šum limitovaný pouze vlastním CCD čipem
 • Vysoký dynamický rozsah s 16 bitovou digitalizací a lineární odezva
 • Efektivní a precizně regulované chlazení

Kamera podporuje vysoce citlivé, nízko-šumové Full-Frame CCD detektory Kodak. Pokročilá analogová elektronika zaručuje velice nízký čtecí šum. Efektivní dvoustupňové chlazení s Peltierovými články udržuje čip hluboce zmrazený, aby byl minimalizován tepelný šum.

Defekty FV panelů zjištěné metodou elektroluminisence


Měření za reálných klimatických podmínek na terase školy