Laboratoř modelování a simulací

Analýzy v oblasti proudění plynů

Jde především o oblast čerpání komor elektronového mikroskopu. Výpočty jsou charakteristické nízkými tlaky a nadzvukovým prouděním s rázovými vlnami.

Teplotní analýzy

Chlazení elektronických zařízení, teplotní analýzy pájecích pecí, teplotní analýzy desek plošných spojů.

Transientní úlohy – spojení dvou typů analýz

Úlohy kombinující dva typy analýz, časově proměnný výpočet proudění tekutiny v pružném potrubí.

Analýzy v oblasti elektromagnetismu
Kinematické analýzy

Návrh mechanismů v elektrotechnické praxi.


Vedoucí laboratoře

doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D.
Technická 3058/10, 616 00, Brno
E-mail: maxa@vut.cz
Telefon: 541 146 129