Solární analyzátor Prova 210

Měření volt-ampérových charakteristik solárním analyzátorem Prova 210 lze provádět přímo na místě FV elektrárny. Zaznamenaná data lze dále zpracovávat v počítači pomocí příslušného software.

Solární analyzátor Prova 210
  • VA charakteristika – automatický scan až do 60V/12A (6A)
  • měří max. výkon, napětí naprázdno, napětí pro max. výkon, zkratový proud, proud pro max. výkon, účinnost
  • možnost manuálního režimu
  • možnost měření pomocí kurzoru
  • nastavení osvětlení a plochy panelu
  • záznam dat v reálném čase
  • RS-232C / USB pro propojení s PC