Matematicko-fyzikální analýzy

Matematické modelování se používá v oblasti elektrochemických dějů, transportu tepla v solárních panelech a absorpčních a emisních charakteristik optických tenkých vrstev pro ověření prvotních teoretických předpokladů a následné hledání optimální varianty řešení. Součástí výzkumné aktivity je příprava vstupních parametrů pro simulace a modelování – vývoj matematicko-fyzikálních analýz.