Moderní elektrochemické zdroje proudu

V oblasti proudových zdrojů využívajících vlastnosti lithia je řešeno několik dílčích úkolů. Především se řeší optimalizace složení a laboratorní přípravy materiálů pro kladnou i zápornou elektrodu těchto zdrojů proudu. Jsou studována nová složení elektrolytů, jak z hlediska elektrických vlastností, tak i provozní bezpečnosti. Řešeny jsou i nové principy elektrochemických superkondezátorů se zlepšenou účinností akumulace energie. Kromě dosud obvyklých technologických postupů jsou využívány i postupy založené na nanovláknech a dalších nanostrukturovaných materiálech. Využívány jsou i materiály připravené tenkovrstvými technologiemi. Řeší se i nové systémy s využitím různých forem uhlíku pro elektrochemické zdroje, nové systémy palivových článků s využitím jiných katalytických materiálů než drahá platina. K tomu účelu jsou testovány nové typy membrán s vysokou stabilitou a vodivostí, a to jak nízkoteplotních, tak i středně a vysokoteplotních.