Solární články a panely – technologie a diagnostické metody

Hlavní zaměření této výzkumné aktivity se týká výzkumu tenkovrstvých technologií výroby anorganických a organických solárních článků a vývoje diagnostických metod s cílem zlepšování struktury fotovoltaických článků a dosažení zlepšení jejich vlastností. Část tohoto zaměření je orientováno na oblast termofotovoltaiky, kde se světelné sluneční záření konvertuje pomocí absorbéru a zářičů ze širokopásmového spektra na úzkopásmové, které umožňuje zlepšení celkové konverzní účinnosti. Problematika selektivního absorbéru a zářiče je řešena optickými tenkými vrstvami. Diagnostická část spočívá v rozvíjení luminiscenčních diagnostických metod k analyzování článků a panelů. Hlavním cílem je dosažení celkové vyšší konverzní účinnosti přeměny sluneční energie na energii elektrickou.