Výzkum a optimalizace klasických elektrochemických zdrojů proudu

Mezi oblasti zájmu patří akumulátory s kyselým a alkalickým vodným elektrolytem. Výzkumné aktivity jsou zaměřeny i na hlubší pochopení principů a procesů probíhajících v nerovnovážných elektrochemických systémech a optimalizaci režimů provozu s ohledem na zlepšení hlavních užitných vlastností akumulátorů (kapacita, cyklovací životnost, spolehlivost, účinnost, vnitřní odpor). Snahou je nalézt vhodná aditiva aktivních hmot, zjištění vlivu aplikovaného přítlaku na vlastnosti jednotlivých funkčních částí akumulátoru, optimalizace formační procedury, testování vhodných AGM separátorů s nejlepšími vlastnostmi pro dané experimentální články.