Matlab, Simulink, dSpace (řízení E.E.S.)

Pracoviště vybavené SW a HW pro matematické modelování a simulace s následnou implementací navržených algoritmů pro řízení reálných procesů. Pomocí prostředí Matlab Simulink lze vytvářet modely rozsáhlých systémů, navrhovat jejich řízení a zkoumat jejich chování. Navržené algoritmy řízení lze nahrát do zařízení dSpace, ve kterém se vykonávají v reálném čase. Chování systému lze online sledovat a ovlivňovat v aplikaci vytvořené pro daný projekt. Modul dSpace je vybaven množstvím digitálních i analogových I/O, výstupy pro řízení vícefázových motorů, komunikačními sběrnicemi (RS232, CAN, …) a množstvím dalších I/O. Pracoviště bude využíváno především pro řízení E.E.S. (Experimentální Energetická Síť).