Elektrické pohony s vysokou účinností a spolehlivostí

Nezávislá trakce

Výkonová elektronikaV oblasti elektrických pohonů je výzkum a vývoj zaměřen zejména na nezávislou elektrickou trakci s důrazem na metody řízení střídavých bezkartáčových strojů (zejména asynchronního a synchronního s permanentními magnety), jež zohledňují požadavek maximální účinnosti celé soustavy měnič + motor, a to v širokém rozsahu momentu a otáček. S tím souvisí i potřeba inovativního přístupu k modelování zmíněných elektrických strojů a k identifikaci parametrů těchto modelů.

Diagnostika a spolehlivost průmyslových výkonových systémů

Další oblastí výzkumu elektrických pohonů a výkonové elektroniky je diagnostika a spolehlivost průmyslových výkonových systémů. V souladu s vládní prioritou VaVaI (Nové metody a metodiky v oblasti diagnostiky pro zvyšování spolehlivosti, bezpečnosti a životnosti energetických zařízení) je prováděn výzkum a vývoj matematických metod pro kvantifikaci stupně degradace parametrů jednotlivých částí výkonových systémů na základě matematických analýz stavových proměnných regulačního procesu, nebo také na základě měření a analýz dalších veličin ve výkonovém systému. Důraz je kladen na vyhodnocení a predikci selhání sledovaných částí systému.