Embedded pracoviště

Embedded pracoviště obsahuje všechen hardware a software potřebný pro vývoj různých druhů embedded zařízení. Pracoviště se skládá z dvou PC stanic a mnoha vývojových kitů, pro mikrokontroléry z řad renomovaných výrobců jako ARM, ATMEL a dalších speciálních kitů zaměřených hlavně na energeticky úsporné technologie. Mezi ty speciální patří např. kit od firmy EnOcean, který obsahuje samonapájitelné senzory a dataloggery, které jsou schopny veškerou provozní energii brát pouze z okolí (světelná energie, tepelná, kinetická a další). Dále např. kit pro bezdrátový přenos elektrické energie od firmy PowerCast, který umožňuje bezdrátově napájet (ultra) lowpower sensory a zařízení.
Dále zde najdeme experimentální vývojové kity, které funguji jako kompletní a zcela funkční (embedded) PC, na kterých běží plná distribuce OS Linux jako třeba Ubunutu, ale které ovšem mají i stonásobně menší příkon než běžné PC.
Software tvoří podstatnou část pořizovacích nákladů pracoviště. Je to z toho důvodu, že v souladu se zaměřením projektu CVVOZE budeme vyvíjet řešení i pro komerční sektor a tudíž bylo třeba zakoupit neomezenou komerční licenci. Můžeme tak vyvíjet nejenom hardware, ale i embedded software (firmware) a nejsme vázání žádným licenčním omezením. Vybrané kity jsou zobrazeny na následující fotografii.
Předpokládá se výzkum a vývoj v principech a zařízeních pro elektromechanickou a další energii na energii elektrickou, potřebnou pro napájení senzorů ve velmi distribuovaných systémech.
Další oblastí tohoto pracoviště je výzkum a vývoj principů a technologií pro bezdrátový přenos elektrické energie.