Malé elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie

Soubor malých elektráren využívající obnovitelné zdroje energie nelze označit za standardní pracoviště. Jednotlivé zdroje jsou nebo budou umístěny na místech pro ně příhodných. Pouze malá sluneční elektrárna je umístěna přímo na budově ústavu automatizace. U zdrojů, které nemohou být umístěny v dosahu pracoviště bude snímán jejich aktuální výkon. Tato informace bude bezdrátově přenášena na pracoviště. Připojení do E.E.S (Experimentální Energetická Síť) bude na pracovišti realizováno simulací na základě přijímaných dat.

Sluneční elektrárna: Panely 2 x SG-180-5Z (výkon 360 W), Regulátor CX20

Vodní elektrárna: MHG 500 (spád 1,5 m, průtok 70 l/s, výkon 500 W)

Větrná elektrárna: AirBreeze (výkon 160 W)

Palivový článek: napájený z metalhydridového kontejneru s kapacitou 800litrů H2 (výkon 300 W)