Nové technologické trendy ve výkonové elektronice

Nabíjecí infrastruktury pro elektromobily

Nabíjecí zařízeníV oblasti výkonové elektroniky se provádí výzkum nabíjecích infrastruktur pro elektromobily. Výzkum a vývoj je zejména zaměřen na miniaturizaci výkonových DC/DC a AC/DC pulsních měničů. Cílem je vytvořit technologické zázemí pro následný aplikovaný výzkum kompaktních výkonných rychlonabíječů v provedení „on-board“ či přenosných „off-board“. Nezbytné je nasazení technologie spínacích polovodičů z karbidu křemíku. Nasazení progresivní technologie karbidu křemíku (nejen rychlé výkonové diody, ale i spínací tranzistory SiC MOSFET) je v souladu s prioritním dílčím cílem VaVaI (Pokročilé materiály pro konkurenceschopnost). Pracoviště již disponuje cennými zkušenostmi v tomto oboru získanými při řešení evropských projektů E3Car a IoE.

Modulární spínané zdroje

Pracoviště se dále zabývá výzkumem a vývojem koncepcí a řídicích metod modulárních spínaných zdrojů pro sériové a paralelní řazení. Účelem je docílit variabilního systému s extrémními napěťovými, proudovými a výkonovými výstupními parametry. Zároveň se uvažuje využití této myšlenky pro spolehlivý provoz spínaných zdrojů. Vyvíjeny jsou také redundantní systémy, kde selhání jednoho modulu vede k částečnému snížení výstupních parametrů, nikoliv k odstavení celého spínaného zdroje (Fault Tolerant System).