Kogenerace, trigenerace a energetický management budov

V návaznosti na dlouhotrvající výzkum v oblasti spolupráce různých zdrojů energie pro budovy (tepelná čerpadla, fotovoltaické panely, solární systémy, atd.) a různých typů systémů akumulace energie (tepelné i elektrické) jsou řešeny možné technologické kombinace – multivalentní energetické systémy. Cílem je optimalizace spolupráce všech zdrojů energie s důrazem na energetickou a ekonomickou bilanci kooperujících zdrojů. Směr výzkumu koresponduje s požadavky průmyslu na pokrytí energetických nároků technických i obytných staveb na snížení množství vstupní energie a na využití nových technologií především v oblasti OZE.

Tato oblast výzkumu je dále zaměřena na perspektivní a rychle se rozvíjející sektor malovýroby elektrické energie v kombinaci s využíváním sekundární produkce tepla, které je užitečně využito pro další procesy – vytápění a chlazení, příp. výrobní technologie. S rychlým nasazováním zdrojů vzrůstá obava, jak tyto zdroje efektivně provozovat a řídit v rámci energetických soustav. Ve spojitosti s konceptem Smart Grids se řeší otázky inteligentního chování malých zdrojů jako autonomních jednotek pro zajištění dodávky energie v ostrovních provozech, možnost rychlého záskoku jako záložních zdrojů napájení, využití extrémních dynamických vlastností těchto zdrojů jako rychlých regulátorů a možnost slučování do větších celků (tzv. virtuálních elektráren).