Bezpečnost elektrických sítí

Tato výzkumná aktivita se zabývá problematikou bezpečnosti elektrických sítí ve smyslu zajištění bezpečnosti uživatelů, tedy ochrany osob a majetku v blízkosti elektrických zařízení. Jedná se zejména o zajištění bezpečnosti při poruchových stavech a jejich vypínání, a o minimalizaci počtu uživatelů postižených výpadkem části sítě.

Cílem výzkumu v této části je výzkum nových algoritmů pro chránění elektrických sítí s využitím dat z nových systémů měření a chránění (Wide Area Monitoring System-WAMS, Wide Area Protection System-WAPS a Wide Area Situational Awareness – WASA).

Dále jsou zkoumány související nové technologie pro měření rychlých přechodných jevů a jejich on-line zpracování s uvažováním určité míry nejistoty vstupních dat a nové diagnostické metody pro zvyšování spolehlivosti izolace zařízení vn a vvn.