Elektrojaderné systémy

Souběh provozu jaderných elektráren (JE) a obnovitelných zdrojů (OZE) bude v ČR dlouhodobý a se současným odstavováním některých uhelných zdrojů a s výstavbou dvou nových bloků v lokalitě Elektrárny Temelín, bude tento souběh mnohem více ovlivňovat energetiku ČR. Náš tým je prvním, který současně studuje OZE i JE a je díky velmi rychlé zpětné vazbě schopen efektivně zkoumat možné stavy v soustavě a navrhovat jejich prevenci a řešení. Cílem výzkumu je zvyšování rychlosti a rozsahu regulace jaderných bloků pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu v soustavě s vysokým procentem instalovaného výkonu v obnovitelných zdrojích.

V rámci studia pokročilých reaktorových systémů jsou jednou z možností k maximálnímu využití potenciálu jaderného paliva také tzv. elektrojaderné systémy. Jedná se o hybridní reaktorové systémy, založené většinou na kombinaci rychlého reaktoru s vnějším neutronovým zdrojem ve formě urychlovače a těžkého terče. Tyto velmi bezpečné a perspektivní systémy jsou považovány za jedno z velmi nadějných řešení nejen k využití veškerého jaderného paliva, ale i k transmutaci vyhořelého jaderného paliva. Důraz výzkumu je kladen na využití potenciálu paliva a na transmutaci radionuklidů z použitého paliva současných reaktorů.