Inteligentní aktivní distribuční sítě

Výzkumná aktivita je orientována na problematiku kvality napětí v aktivních distribučních sítích s distribuovanou autonomní výrobou a stochastickou spotřebou až po inteligentní aktivní distribuční soustavy s distribuovanou výrobou kooperující v rámci inteligentní optimalizační sítě s deterministickou zátěží inteligentních instalací včetně akumulace. Konkrétně je výzkum zaměřen na metody měření a vyhodnocovaní jednotlivých parametrů kvality napětí a jejich profily podél sítí v čase, a dále využití těchto ukazatelů kvality napětí jako vstupního parametru pro řízení inteligentních sítí.

Nedílnou součástí je také výzkum metod a technologií pro zajištění kompatibility v aktivních distribučních soustavách, primárně zaměřených na preventivní metody jako je zvyšování odolnosti a snižování úrovní emisí připojovaných zařízení výroby a spotřeby a zásady jejich připojování, a dále na metody a technologie pro snížení úrovně rušení po přenosové cestě.