Programovatelný zdroj světla

Programovatelný světelný zdroj OL 490 umožňuje na svém výstupu vytvářet světlo buď o jedné vlnové délce nebo zvoleném spektru. Navíc toto záření může být v čase stálé nebo proměnné, co do intenzity anebo spektra. Vyniká vysokým výstupním výkonem, velkým rozlišením a extrémně rychlou dynamikou. Díky těmto vlastnostem nachází uplatnění v širokém spektru vědních oborů a komerčního využití od světelných laboratoří, přes certifikační centra, po lékařské účely.

Skládá se ze čtyř hlavních částí. Elektrická energie potřebná k napájení výbojky nejprve prochází přes napájecí zdroj, jehož účelem je systém ochránit proti nebezpečným hodnotám napětí, které se v napájecí síti mohou vyskytnout. Obsahuje také řídící elektroniku, která se stará o bezpečný a šetrný start výbojky. Systém pomocí senzorů kontroluje, zda-li nedošlo k přehřátí některé části zařízení. Samotný zdroj světla – xenonová výbojka OL-490-Xe s příkonem 500W má svůj vlastní teplotně stabilizační systém, který opět pomocí senzorů a řídící elektroniky hlídá šetrný provoz výbojky. Nicméně i přes všechnu snahu dochází poměrně rychle k její degradaci a její životnost v systému je pouhých 500 hodin, což značně prodražuje měření. Pro přesné určení konce jejího života je každých 6 minut inkrementován čítač. Hlavní „mozek“ celého systému je opět v další oddělené části a kromě opticky aktivních prvků obsahuje speciální DMD čip, řídící elektroniku a rozhraní pro komunikaci s okolím. Účelem DMD čipu je pomocí velkého množství mikroskopických zrcátek odrážet námi zvolené části spektra do výstupního optického kabelu o délce 1 m.

Vlastnosti a specifikace:

 • rozlišení vlnových délek – 0,39 nm
 • spektrální rozsah – 380 až 780 nm
 • garantovaná přesnost – 1 nm
 • šířka pásma – 5 až 20 nm (podle navolené šířky štěrbiny)
 • max. změny spektra – 12 500 spekter/s
 • max. modulační frekvence – 6,25 kHz
 • odstup od šumu (kontrast) >1000:1
 • průměr výstupního otvoru  3 mm
 • napájecí napětí 100 až 260 VAC; 47 až 63 Hz
 • komunikační rozhraní  USB 2.0
 • spektrální rozsah optického kabelu – 340 až 800 nm