Radiometrický systém

Systém umožňuje provádět extrémně citlivá, komplexní, všestranná a vysoce přesná spektroradiometrická a fotometrická měření. Veškerá komunikace se systémem je v rámci co nejvyšší přesnosti prováděna pomocí přidružené výpočetní techniky. Zařízení je vybaveno dvojitým monochromátorem a umožňuje provádět automatickou spektrální analýzu, spektrální odezvu, zrcadlovou nebo difúzní odrazivost a spektrální propustnost.

Hlavní částí systému je již zmíněný dvojitý monochromátor. Skládá se ze dvou pohyblivých hranolů a několika dalších štěrbin, pomocí pohybu hranolů je ze spektra vybrána pouze ta složka, kterou chceme změřit. Vysoká přesnost měření, až 0,2 nm je dána automatickou kalibrací a velmi přesnou použitou optickou soustavou. Systém OL 750 má svůj vlastní řídící systém, který v reálném čase kontroluje veškeré procesy a obstarává komunikaci s okolím. Jako detektor záření je použit speciální, vysoce citlivý senzor na bázi GaAs a PbSe, který je opatřen vlastním teplotně kompenzačním systémem. Součástí je i proměnně nastavitelný stabilizovaný zdroj, určený pro napájení kalibračního světelného zdroje.

Vlastnosti a specifikace:

 • spektrální rozsah – 200 nm až 30 μm
 • kalibrace
  • 200 až 750 nm,
  • 750 až 2200 nm,
  • 1900 až 6500 nm
 • detektor
  • křemíkový (200 až 1100 nm)
  • PbSe (1000 až 5000 nm)
 • šířka pásma – 1 nm (2 nebo 5 nm)
 • přesnost měření – 0,2 nm (0,1)
 • výstupní změřená veličina
  • W/cm² nm,
  • W/cm² sr nm