Nové technologie ve světelné technice

Výzkumná aktivita je zaměřena na problematiku osvětlovacích soustav, s cílem posílit potenciál technologií pro efektivní využívání energie pro osvětlování, ať už jde o osvětlování vnitřních prostorů nebo venkovní osvětlování, popř. speciální aplikace. V souvislosti s trendy snižování energetické náročnosti budov a probíhajících diskuzí kolem tzv. „ecodesign requirements“, tj. požadavků na energeticky méně náročné systémy, které se týkají i osvětlovací techniky (např. směrnice 2005/32/EC popisující požadavky na domácí nepřímá svítidla), je nutné průběžně hledat nová, perspektivní a úsporná řešení pro osvětlování, neboť tento sektor se na spotřebě primárních energií podílí až 20% a potenciál úspor zde existuje. Mezi další výzkumné aktivity patří měření a vyhodnocování světelných veličin.